Język angielski – Przedszkole Progresja – Erazma

Język angielski

Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym:

 

Metoda konwersacyjna

Oparta jest na naturalnym kontakcie ze sobą nauczyciela i dziecka. Metoda ta za główny cel uznaje umiejętność prowadzenia rozmowy. Nauczyciel używa naturalnych zdań, w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach, a jedyną pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się rozmowa. W toku konwersacji właściwie nie poprawia się błędów popełnianych przez dziecko. Chodzi bowiem o to, by go maksymalnie ośmielić i uzyskać tym samym swobodę oraz płynność wypowiedzi. Metoda ta opiera się na silnym przekonaniu o roli żywego języka, o wartości sytuacji i kontekstu.

 

Metoda reagowania całym ciałem

Metoda ta, zwana Total Physical Response, w skrócie TPR opiera się na założeniu, że uczeniu się i trwałemu zapamiętywaniu nowego materiału językowego sprzyjają dwa rodzaje zachowania się dziecka: słuchanie i ruch fizyczny zawiązany z treścią przekazu. Nauczanie w tej metodzie polega na prostych poleceniach wydawanych przez nauczyciela w języku obcym. Polecenia te – których wykonanie demonstruje na początku nauczyciel, by wspomóc rozumienie – skonstruowane są tak, że można je wykonać bez słów. W każdym przypadku niezbędny jest jednak ruch fizyczny i praca całym ciałem. Celem jest tu uruchomienie zarówno lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za język i mowę, jak i prawej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za realizację ruchu fizycznego. Pobudza to zatem cały mózg zwiększając efektywność nauki. Wykorzystuje się tu zestawy rekwizytów, by za ich pomocą tworzyć różne sytuacje np. sklep czy plaża.

 

Metoda naturalna

Metoda ta, zwana także The Natural Approach, opiera się na słuchaniu wypowiedzi obcojęzycznych, których ogólny sens jest dla dziecka zrozumiały, wynika bowiem ze zrozumiałej dla niego sytuacji. Nauczyciel posługuje się w tej metodzie dość prostym, ale naturalnym językiem, mówi o tym, co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu oraz powtarza swą wypowiedź na różne sposoby. Istotne znaczenie ma pozytywna motywacja, bowiem wtedy następuje podświadome i spontaniczne przyswajanie języka obcego.Ul. Pasłęcka


Adres
ul. Pasłęcka 1B, 03-137 Warszawa
Email
E-mail: paslecka@przedszkolaprogresja.pl
Telefon
Tel: 504 006 059

Ul. Erazma z Zakroczymia


Adres
Ul. Erazma z Zakroczymia 12, Warszawa
Email
E-mail: erazma@przedszkolaprogresja.pl
Telefon
Tel: 509 870 035

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2018 Przedszkola Progresja - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design