Matematyka Dziecięca


Program edukacji matematycznej obejmuje następujące zagadnienia:

 • Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. Umiejętności te przydadzą się w szkole na lekcjach matematyki i środowiska społeczno - przyrodniczego.
 • Rytmy, traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy nabywaniu umiejętności liczenia w szkole oraz przyczynia się do zrozumienia sensu mierzenia.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia (dodawania i odejmowania) obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, poprzez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.
 • Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej, które jest kształtowane na lekcjach matematyki w szkole.
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym dla możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach. Mierzenie płynów to ćwiczenia, które pomagają dzieciom zrozumieć sens mierzenia i rozwiązywanie zadań.
 • Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach dzieci.
 • Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija do wysiłku umysłowego.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły w szkole na lekcjach matematyki.
  powrót