Metoda Dobrego Startu


Głównym celem Metody Dobrego Startu jest wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka, wykorzystując do tego zabawę i symbole graficzne aktywizujące zmysły. Daje to możliwość szybkiego rozwoju funkcji mających ogromne znaczenie dla nauki czytania i pisania, czyli funkcje ruchowe, słuchowo-językowe czy wzrokowo-przestrzenne. Co więcej, MDS zmusza wszystkie te funkcje do wspólnego działania. Innym założeniem metody Marty Bogdanowicz jest praca nad schematycznością ciała, lateralizacją (stronność - przewaga lepszej połowy ciała).

Istnieją trzy stałe elementy MDS:

  • wzrokowy - znaki graficzne, figury geometryczne, wzory, wzory zbliżone wizualnie do liter, znaki matematyczne,
  • ruchowy (motoryczny) - ćwiczenia ruchowo-słuchowe, ruchowe, ruchowo-wzrokowe, wykonywane np. w trakcie słuchania piosenek,
  • słuchowy - wiersze, piosenki, wyrazy.

Metodę Dobrego Startu stosuje się dla szerokiej grupy wiekowej. Z powodzeniem jest wykorzystywana w pracy z dziećmi 2-letnimi (warunkiem jest ich prawidłowy rozwój), ale także z dziećmi starszymi, które niedługo rozpoczną naukę szkolną lub już ją rozpoczęły, a ich rozwój nie przebiega prawidłowo. Dla dzieci rozwijających się dobrze Metoda Dobrego Startu jest świetnym przygotowaniem do nauki czytania, pisania, a także nauki cyfr i liter. Na ogół określa się, że odbiorcami MDS są dzieci w przedziale wiekowym 2-10 lat. W wielu placówkach metodę tę wykorzystuje się jako program profilaktyczny, zapobiegający niepowodzeniom szkolnym (pomaga w postawieniu wczesnych diagnoz, a co za tym idzie szybkiej terapii). Efekty MDS są oceniane poprzez Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu, a także przez Skalę Ryzyka Dysleksji.