Program Nauczania


Program dydaktyczny i wychowawczy przedszkola zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia roli ucznia.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Główną metodą pracy jest przekazywanie treści merytorycznych poprzez zabawę.

Dostosowujemy treści programowe do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.

Treści programu obejmują następujące obszary rozwojowe dziecka:

- edukacja językowa

- edukacja matematyczna

- edukacja przyrodnicza

- edukacja społeczna

- edukacja zdrowotna

Tygodniowe plany przesyłamy rodzicom mailowo oraz w aplikacji 4Parents.